מדדי סיכון - ניהול סיכונים בתיק השקעות

מדדי סיכון הינם מדדים המתבססים על נתונים סטטיסטיים (נתוני עבר) ומטרתם הינה לתת אינדיקציה על רמת הסיכון הכרוך בהשקעה.

 

בטא (Beta)

 
מדד סטטיסטי הבוחן את רגישות הקרן לתנודתיות של השוק כלומר מודד את התזוזות של הקרן בהשוואה לתזוזות במדד שאליו משווים בניכוי ריבית חסרת סיכון לשלושה חודשים.
 
לדוגמא אם לקרן יש בטא 1 אז תזוזה של 1 אחוז במדד הרלוונטי תגרום לתזוזה של 1 אחוז בקרן, אם לקרן אחרת יש בטא 2 הציפייה שהקרן תשקף תזוזה של 2 אחוז על כל 1 אחוז תזוזה של המדד הרלבנטי
 
 נוסחה לחישוב בטא של נכס בתוך תיק השקעות:
 
נוסחה לחישוב ביטא של נכס בתיק השקעות
 
הנוסחה הנ"ל מודדת את הרגישות של נכס בתוך תיק ההשקעות (למשל מנייה ספציפית) ביחס לשוק ולמעשה מעידה על הקורלציה של המניה עם השוק. כדי לבנות תיק השקעות מאוזן ניתן לבדוק את הבטא של המנייה עם השוק (קורלציה של המנייה עם השוק) ולהרכיב תיק עם מניות בעלי בטא שונה ועל ידי שימוש בפיזור גדול ניתן לפזר את הסיכון הספציפי של כל מנייה.
 
 

(Sharpe ratio)

 
מדד שארפ הומצא על ידי ויליאם שארפ (William F. Sharpe) חתן פרס נובל לכלכלה.
 
מדד שארפ הוא אחד המדדים הנפוצים כיום למדידת ניהול סיכונים של קרנות נאמנות ותיקי השקעות. מדד שארפ בוחן את רמת הסיכון של תיק ההשקעות. מדד שארפ בודק את הסיכון ע"י שלושה פרמטרים מרכזיים:
1.תשואת תיק ההשקעות
2.ריבית חסרת סיכון הנהוגה במשק
3.סטיית תקן של תיק ההשקעות

מדד שארפ בוחן את תשואת הקרן, מעבר לתשואות נכס חסר סיכון כפונקציה של סטיית התקן. אחת ההנחות החשובות העומדות בפני מדד שארפ הוא כי ההנחה שמדובר בתיק השקעה מפוזר, נוסיף על כך כי מדד שארפ מניח כי מלבד הנכס המסוכן בתיק יש אפשרות למשקיע ללוות או להלוות כסף בשער של ריבית חסרת סיכון. מדד שארפ בודק את הפרמיה שהתקבלה (תשואה) יחסית לסיכון (סטיית תקן) שכרוך בהשקעה.
 
נוסחה לחישוב מדד שארפ:
 
נוסחה לחישוב מדד שארפ Sharpe Ratio
 
S = מדד שארפ
ER= תשואת התיק
Rf - ריבית חסרת סיכון
σ = (סיגמא) סטיית תקן
 
חישוב הנוסחה = במונה = תשואת התיק פחות ריבית חסרת סיכון ואז חלוקה בסטיית התקן של התיק (במכנה).
ככל ש-מדד שארפ גבוה יותר הדבר חיובי יותר, כלומר התשואה המתקבלת לכל יחידת סיכון גבוהה יותר, מאחר שהתחשיב מבוסס על העבר, מדד שארפ אינו מבטיח תשואה דומה בעתיד.
 
 

מדד טריינור

 
מדד טריינור פותח על ידי J.L Treynor, מדד טריינור בוחן את רמת הסיכון על ידי מדידת תשואת הקרן, מעבר לתשואת נכס חסר סיכון, כפונקציה של הביתא של הקרן ומניח שתיק ההשקעות לא מספיק מפוזר.
מדד טריינור מודד את הפרמיה של הקרן ליחידת סיכון שיטתי שלה סיכון שמושפע מגורמים חיצוניים, גורמים אשר למנהל הקרן אין שליטה עליהם, המדד מתעלם מתנודתיות הקרן ומתייחס רק לתנודתיות היחסית שלה לשוק.
לצורך כך משתמש מדד טריינור בביטא של הקרן. הבטא של הקרן מתקבלת כאשר עורכים רגרסיה של תשואת הקרן על תשואת תיק השוק כאומדן לסיכון שאינו ניתן לפיזור הכרוך בהשקעה בקרן. מדד טריינור מדרג את הקרנות על פי תוספת התשואה שקיבל משקיע כתוצאה מהשקעה בקרן. הסיכון נמדד על פי הרגישות היחסית של הקרן ביחס לשוק כולו, מדד טריינור מוגדר:
 
נוסחה לחישוב מדד טריינור:
 
נוסחה לחישוב מדד טריינור ניהול סיכונים מדדי סיכון
 
ככל ש-מדד טריינור גבוה יותר כך הקרן טובה יותר
 
 
 

מדד ג'נסן

 
מדד ג'נסן פותח על ידי M.C Jensen מדד ג'נסן מניח את ההנחות הבאות:
1. פרמיית הסיכון של קרן שווה בשיווי משקל לפרמיית הסיכון של תיק השוק כפול הביתא של הקרן.
2. שיעור ריבית חסרת הסיכון ידוע וקבוע.
3. מדיניות הקרן היא כי אם השוק משוכלל תהיה התשואה בכל קרן פרופורציונלית בדיוק לסיכון השיטתי שכרוך בהשקעה בה, ולכן יש לצפות שהקבוע אלפא שנאמד מהרגרסיה יהיה שווה לאפס.

ככל ש-מדד ג'נסן גבוה יותר כך הקרן טובה יותר

הנוסחה לחישוב מדד ג'נסן:

 

נוסחה לחישוב מדד גנסן ניהול סיכונים מדדי סיכון

 

* עמוד זה מתעדכן אחת לחודש ולכן מומלץ לחזור ולבקר בעמוד זה

האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של כל אדם, ואינו מהווה הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים. התכנים בעמוד זה מועברים לאתר ChartStocker מספקי מידע שונים מבלי שאתר ChartStocker מבצע בדיקות עצמאיות בקשר אליהם, לרבות בנוגע לנכונותם. ChartStocker אינה מתחייבת כי הנתונים המוצגים לעיל הינם נכונים, ו/או מדויקים ו/או מהימנים והם עלולים לכלול טעויות ושיבושים, או להיות בלתי מעודכנים, בשל, בין היתר, פערי הזמן ממועד היווצרים ועד להצגתם באתר. לפיכך ChartStocker ו/או עובדיה אינם אחראיים לשלמות המידע ולכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר במידע. כל הפועל בהסתמך על המידע אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו עקב פעולותיו, אם וככל שייגרם.